Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców poszkodowanych w związku z COVID-19

Szanowni Mieszkańcy,

Rada Gminy Chąśno dn. 12 maja 2020 r. podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Zwolnienie dotyczy osób prowadzących dziłalność gospodarczą.

Warunkiem uzysknia zwolnienia jest złożenie zgłoszenia i oświadczenia stanowiących załączniki do uchwały, do 30 września 2020 r. Załączniki do pobrania poniżej.

Więcej informacji:

- UG Chasno pokój nr 11, Pani Eugenia Palos;
- tel. 46 838 14 23 wew. 21