Przekazanie sprzętu dla jednostek OSP

W dniu 30 sierpnia 2018 roku dokonano uroczystego przekazania sprzętu dla jednostek OSP Przemysłów i OSP Wyborów. Druhowie otrzymali po jednej torbie ratowniczej, natomiast jednostka z Przemysława otrzymała dodatkowo agregat hydrauliczny. Zakup sprzętu został współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.